komunikat 1/2019


Dodano 22 kwietnia 2019 o godz. 22:05

http://www.okreg-lodz.pzhgp.net/PZHGP/pliki/okreg-lodz/Dokumenty/20190422215358komunikat12019.pdf


Regulamin Mistrzoswa Okręgu 2019r.


Dodano 10 kwietnia 2019 o godz. 11:47


Loty Rejonowe 2019r.


Dodano 10 kwietnia 2019 o godz. 11:27

Uchwała Nr 2/12/2018

Zarządu Okręgu

Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Łodzi

 

z dnia 02 grudnia 2018 roku

 

w sprawie powołania Rejonu Lotowego PZHGP Okręg Łódź

 

 

            Na podstawie § 21, pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz rozdz. III, § 6 Regulaminu Organizacyjnego PZHGP Zarząd Okręgu PZHGP Łódź postanawia, co następuje:

§ 1

Na wniosek Oddziałów wchodzących w skład Okręgu PZHGP Łódź Zarząd Okręgu powołuje następujące Rejony Lotowe:

 

Rejon I –    składający się z Oddziałów: Łódź, Brzeziny, Stryków, Skierniewice, Zgierz, Pabianice, Rzgów.
Oddziałem wiodącym jest Oddział PZHGP Łódź

 

§ 2

Powołane Rejony Lotowe są upoważnione do organizowania w sezonie lotowym 2019 roku wspólnych lotów konkursowych i tworzenia wspólnych list konkursowych, zgodnie
z obowiązującymi Regulaminami.


LOTY OKRĘGOWE 2019


Dodano 10 kwietnia 2019 o godz. 11:26

Uchwała Nr 1/12/2018

Zarządu Okręgu

Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Łodzi

 

z dnia 02 grudnia 2018 roku

 

w sprawie planu lotów okręgowych PZHGP Okręgu Łódź

w sezonie lotowym 2019 roku

 

 

 

            Na podstawie § 43, pkt. 3 Statutu PZHGP oraz w związku z § 4 Regulaminu Współzawodnictwa Lotowego o Generalne Mistrzostwo Polski GMP - 2019 Zarząd Okręgu PZHGP Łódź postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się plan lotów okręgowych PZHGP Okręgu Łódź w sezonie lotowym 2019 roku,
a mianowicie:

  1. 22.06.2019 roku – Minden
  2. 22.06.2019 roku – Cloppenburg
  3. 13.07.2019 roku – Minden
  4. 13.07.2019 roku – Cloppenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  § 2

Loty okręgowe odbędą się w trzech grupach lotowych, a tym samym sporządzone zostaną trzy okręgowe listy konkursowe.

  1. I grupa w lotach organizowanych z m. Cloppenburg uczestniczyć będą następujące Oddziały: Sieradz 2, Zduńska Wola, Zelów.

II grupa w lotach z m. Minden uczestniczyć będą Oddziały: Łódź, Pabianice i Rzgów.

III grupa w lotach z m. Minden uczestniczyć będą Oddziały: Stryków, Zgierz, Brzeziny
i Skierniewice.

 

 

§ 3

Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do uczestnictwa w lotach okręgowych i opracowanie planu lotów na  2019 rok, uwzględniającego loty okręgowe, oddziałowe i rejonowe zgodnie
z obowiązującymi Regulaminami.

 

Zarząd Okręgu